Duurzame en groene omgeving

Voor de PvdA is duurzaamheid belangrijk. Ook de lokale overheid heeft een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van onze gemeente en ons land. De verduurzaming gaat nu te traag, er is versnelling nodig.

Voor de PvdA is duurzaamheid belangrijk. De klimaatverandering, de toename aan regenwater en de CO2-uitstoot baren ons zorgen. Ook de lokale overheid heeft een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van onze gemeente en ons land. De verduurzaming gaat nu te traag, er is versnelling nodig. De gemeente richt zich op duurzame projecten, die tegelijkertijd zoveel mogelijk de  woningbouw, het milieu en de (lokale) werkgelegenheid ten goede komen. Inwoners, organisaties  en bedrijven worden bij de uitvoering betrokken en profiteren van een eventueel (indirect) aanwijsbaar financieel profijt. De luchtkwaliteit moet zowel in de stad als op het platteland verbeteren. Dit is een belangrijke voorwaarde om gezond te kunnen leven. Nederland  heeft verder een gevarieerd landschap.  Elke streek heeft unieke landschappelijke kenmerken die de streek een eigen identiteit geven en die we koesteren. Natuur en natuurgebieden horen toegankelijk te zijn.

De agrarische sector is de economische drager van het buitengebied en is daarom belangrijk voor Oost Gelre. Ruim 80% van de oppervlakte van de gemeente in gebruik is als agrarische cultuurgrond. Er zijn ca. 200 zelfstandige agrarische bedrijven actief. Inclusief de bedrijven in de periferie (toelevering, verwerking en dienstverlening) goed voor vele honderden arbeidsplaatsen in onze gemeente.

De steeds toenemende schaalvergroting (meer dieren per bedrijf, grote stallen) botst regelmatig met andere functies van het buitengebied. Om het buitengebied aantrekkelijk te houden voor zowel de eigen bewoners als toeristen zullen er planologisch goede keuzes moeten worden gemaakt. Landschappelijke inpassing heeft daarom grote prioriteit. Als PvdA willen we met onze agrarische ondernemers  periodiek in gesprek (proactief) en gaan werken met een accountmanager buitengebied namens de gemeente. Doelstelling hierbij is: MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). Elkaar uitdagen, versterken moet hierbij de leidraad zijn.

Als PvdA vinden we  dat biologische landbouw  een grote bijdrage kan leveren aan een duurzaam buitengebied. Daarnaast is deze vorm van landbouw van groot belang voor de versterking van de biodiversiteit. Agrariërs die willen omschakelen van gangbaar naar biologisch willen we daarom hierbij ondersteunen.