Cultuur

Wij vinden het belangrijk dat alle vormen van cultuur toegankelijk en betaalbaar zijn voor iedereen en dat elke cultuuruiting van waarde is.

Wij vinden het belangrijk dat alle vormen van cultuur toegankelijk en betaalbaar zijn voor iedereen en dat elke cultuuruiting van waarde is.

Wij investeren in de culturele voorzieningen in onze gemeente in het kader van leefbaarheid en aantrekkelijkheid van onze gemeente. Wij bezuinigingen niet verder op culturele voorzieningen.

Wij zien de bibliotheek als laagdrempelige ontmoetings- en leerplaats. Hier wordt een bijdrage geleverd aan de bestrijding van analfabetisme en laaggeletterdheid.

We moedigen samenwerking tussen culturele voorzieningen en het onderwijs aan.

Culturele instellingen gaan bij voorkeur zelf actief op zoek gaan naar bronnen van financiering. Wij stimuleren cultureel ondernemerschap.

De muziekverenigingen behouden hun subsidie.