Jongeren

Jongeren die gebruik maken van jeugdhulp laten we op hun 18e verjaardag niet eensklaps in de steek.

Er is een plan van aanpak om alcohol-  en drugsmisbruik onder jongeren te verminderen. Een drankkeet (zuipkeet) vraagt om een actieve inzet van de gemeente.

Jongeren die gebruik maken van jeugdhulp laten we op hun 18e verjaardag niet eensklaps in de steek. Vanaf hun 17e wordt samen met hen gewerkt aan een zorgvuldige overgang naar zelfstandigheid of naar blijvende zorg en ondersteuning. Zo nodig loopt de jeugdhulp door tot de 23e verjaardag.