Door Rein Annema op 17 oktober 2014

120 Jaar sociaal-democratie in Nederland

In het kader van 120 jaar geschiedenis van de sociaal-democratie heeft de Partij van de Arbeid afdeling Oost Gelre het plan opgevat om de historie van de 120 jaar op de website te beschrijven.

Deel 1 gaat over de (ontstaans-)geschiedenis van de SDAP, een van de voorlopers van de PvdA, en is recent ontsloten. Wil je meer weten, dan kun je hier beginnen te lezen over de boeiende geschiedenis van de SDAP,  haar medeoprichters, waar de partij voor stond en haar belangrijkste partijleider Pieter Jelles Troelstra.

Ik wens je veel leesplezier!

Rein Annema

Initiatiefnemer “120 jaar sociaal democratie”

Rein Annema

Rein Annema

Woont in Lichtenvoorde Mijn motivatie om actief te zijn in PvdA Oost Gelre: Vanaf de jaren ‘80 ben ik actief lid van de Partij van de Arbeid, omdat ik mij in wil zetten voor een eerlijker verdeling van inkomen, kennis, macht en arbeid. Ik wil dat sterke en sociale ideaal niet alleen met de mond

Meer over Rein Annema