Door op 16 november 2013

AB: De kwestie Sensire en de rol van Oost Gelre

En dan was er nog een slepende kwestie, die de gemoederen van Den Haag tot Oost Gelre de afgelopen periode heeft beziggehouden: de kwestie huishoudelijke hulp en Sensire. Met de benoeming van een toezichthouder in de persoon van Borstlap, beweegt minister Asscher de betrokken partijen om spoedig tot een goede oplossing van het gegroeide conflict te komen en te zorgen dat de continuïteit van de huishoudelijke hulp vanaf 1 januari 2014 verzekerd is voor inwoners. Het is een conflict waarin via de aanbesteding voor 2014 ook Oost Gelre partij is.

Wethouder Wentink gaf eerder aan dat hem als portefeuillehouder niets te verwijten valt en dat het traject transparant verlopen is. Die beweringen lijken in een ander daglicht te zijn gekomen met het verschijnen van de Volkskrant van oktober jl. Daarin wordt geconcludeerd, dat Sensire in juni 2012 met de verantwoordelijke portefeuillehouders sociale zaken van de Achterhoekse gemeenten een deal gesloten heeft om de huishoudelijke hulp 1 in een nieuw alfabureau onder te gaan brengen. Namens de gezamenlijke portefeuillehouders zou onder meer wethouder Saris van Winterswijk haar fiat aan die deal hebben gegeven. Vanuit onze controlerende rol van de raad is het van belang, duidelijk te krijgen of de constellatie van feiten die tot deze conclusie leiden, juist is. Wanneer ook Oost Gelre expliciet of impliciet heeft ingestemd met de vermeende deal met Sensire uit juni 2012, dan is dat zeer kwalijk. De PvdA doet een dringend beroep op het college om haar rol en betrokkenheid duidelijk te maken.

De PvdA vraagt het college hoe zij staat tegenover het actuele voorstel van bemiddelaar Borstlap met betrekking tot de mogelijke overname door TSN voor 2014, waarmee perspectief geboden kan worden aan de mensen die aangewezen zijn op huishoudelijke hulp en de vele medewerkers van Sensire van wie de rechtspositie uiterst ongewis is.