Door op 6 november 2014

AB: Gemeentelijke huisvesting

Opnieuw een onderwerp dat kennelijk in 2015 aandacht gaat krijgen, maar waarover in de programmabegroting nog geen duidelijkheid wordt geboden. De gemeentelijke huisvesting. Een gevoelig onderwerp, dat het college kennelijk nog niet durft prijs te geven. Dat is een slechte zaak. De begroting is het moment voor integrale afweging van nieuw beleid, dus hoort het voorstel hierin thuis. En het is al klaar, want eind 2014 volgt het. Dat wil zeggen dat we het de komende weken zullen ontvangen. In de investeringslijst voor nieuw beleid is niets opgenomen. Dat is toch wel vreemd, ondanks de doelstelling om de kapitaallasten in te verdienen door lagere exploitatielasten in komende jaren.