Door Rein Annema op 27 augustus 2013

Actieve meedenkers gezocht

De ledenvergadering van de Partij van de Arbeid heeft begin dit jaar Gerrit Jan Bannink en Rein Annema aangewezen als leden van de werkgroep die het conceptverkiezingsprogramma gaat ontwerpen. Bij de totstandkoming van het programma hebben leden en niet-leden inspraak (interactieve beleidsvorming). Jij kunt suggesties aanleveren. Daarvoor is een aparte knop op deze website geplaatst. Aangezien de werkgroep haar eerste gedachten al op papier heeft staan, word je uitgenodigd op het eerste conceptverkiezingsprogramma te reageren. Dit programma kun je hier downloaden.

Het document is amendeerbaar door de afdelingsvergadering. Als de werkgroep voorstellen of ideeën krijgt aangeleverd die zij zinvol acht, dan zal dat als eerste wijziging op de huidige tekst naar voren worden gebracht. Als er ideeën en voorstellen worden ingebracht die niet passen, dan zal de werkgroep daar bij de indieners en de ledenvergadering melding van maken. Iedereen die reageert, krijgt gratis ons definitieve verkiezingsprogramma in boekvorm thuisgestuurd. Wil je invloed uitoefenen op het eindresultaat? Meld je dan aan als lid. Al voor 1 euro in de maand ben je een jaar lid. Je hebt dan ook invloed op de vaststelling van de kandidatenlijst in december 2013.

Nieuwsgierig geworden? Hier alvast een inkijkje:
1.    Wij zijn er trots op, deel uit te maken van de ‘rode familie’ in meer dan 400 gemeenten in Nederland. Dat wordt uitgedrukt in de vertrouwde roos in de vuist. Daarnaast hebben we voor de afdeling Oost Gelre een afzonderlijk logo ontworpen en onze eigen ondertitels gekozen: Sterk en Sociaal en Een staaltje van Naoberschap.
2.    We werden geïnspireerd door de tekst van een lied van Klaas de Vries, huidig Eerste Kamerlid, voormalig Tweede Kamerlid en voormalig voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het conceptverkiezingsprogramma wordt met deze tekst afgesloten.
3.    Eén van de onderwerpen is “integriteit”. De beschrijving is ontleend aan een tekstvoorstel dat het Bureau Integriteitszorg de Achterhoek aan alle politieke partijen in alle raden van de Achterhoekse gemeenten heeft gedaan.
4.    Wat de zorgcoöperaties betreft (zie persberichten juni 2013): Het resultaat van het onderzoek naar de zorgcoöperaties in de gemeenten in de Achterhoek heeft geleid tot het voorstel om, als er binnen de gemeente Oost Gelre een burgerinitiatief voor dergelijke coöperaties ontstaat, deze zorgcoöperaties te faciliteren. Voorwaarden zijn o.a.: kleinschaligheid, het in dienst nemen van de huidige zorgverleners door de coöperatie, wijkgericht werken met zelfsturende teams.
5.    Ter bevordering van de gezondheid, de creativiteit en verdere ontwikkeling van kinderen wordt voorgesteld de bestaande schoolpleinen en speelterreinen te veranderen in groene, natuurlijke speelplaatsen. Dat past binnen de rechten van het kind. Wij bedanken Unicef en de Speeldernis  in Rotterdam voor hun inbreng.

Overigens zullen in onze documenten naast de roos in de vuist ook andere “handgebaren” worden opgenomen, zoals een uitgestoken hand en de oproep om als kiezer ons “de vijf” te geven. Zie daarvoor straks het corsoboekje en foto’s die door de leden van de PvdA  fractie worden uitgedeeld tijdens de “Straten Generaal” in Groenlo en Lichtenvoorde, vanaf 20 september.

Dus wil je inspiratie opdoen en ons nog suggesties aan de hand doen? Schroom niet en stuur je idee in via de rode knop op de homepage!

Rein Annema

Rein Annema

Woont in Lichtenvoorde Mijn motivatie om actief te zijn in PvdA Oost Gelre: Vanaf de jaren ‘80 ben ik actief lid van de Partij van de Arbeid, omdat ik mij in wil zetten voor een eerlijker verdeling van inkomen, kennis, macht en arbeid. Ik wil dat sterke en sociale ideaal niet alleen met de mond

Meer over Rein Annema