Door Richard Klein Tank op 16 juli 2013

Bedrijventerreinen: financieel risico?

Met Lindebrook en Laarberg hebben we de ondernemers echt wat te bieden. Hoe zit het met de grote financiële risico’s, die hiermee voor de gemeente gemoeid zijn? Slechts één zin in de risicoparagraaf over de Laarberg: “De financiële risico’s verbonden aan het regionale bedrijventerrein de Laarberg zijn verdisconteerd in het benodigde weerstandsvermogen”. In de paragraaf grondbeleid komt de Laarberg niet eens voor. Onbestaanbaar: de gemeentelijke participatie in de Laarberg is natuurlijk risicovol. Net als elders gaan de bedrijfskavels niet als warme broodjes over de toonbank. Hoe zit het met de financiering? Is het nog wel verstandig om de nieuwe volgende fase in ontwikkeling te brengen? Was de verkoop werkelijk 2,5 hectare in 2012? Allemaal vragen waar in een jaarverslag zorgvuldig verantwoording over afgelegd dient te worden.

Richard Klein Tank

Richard Klein Tank

Mijn naam is Richard Klein Tank, 48 jaar, geboren en getogen in Groenlo. Met passie en gedrevenheid zit ik in de gemeenteraad van Oost Gelre, sinds 2010 als fractievoorzitter. Ook ben ik plaatsvervangend voorzitter van de raad. Dat wil zeggen dat ik tijdens een raadsvergadering burgemeester Annette Bronsvoort vervang als zij afwezig is of zelf

Meer over Richard Klein Tank