Door Rein Annema op 9 december 2013

Bij het overlijden van Nelson Mandela

Een groot partijlid van ons (het ANC is de zusterorganisatie van de PvdA) is op 5 december overleden. Moge hij rusten in vrede. Hij was voor sommigen een moreel kompas en een voorbeeld voor velen. Het is niet iedereen gegeven de kracht van de geweldloze weerbaarheid vorm te geven zoals hij dat deed; slechts Gandhi ging hem voor, ook in Zuid Afrika.

Onwillekeurig gaan mijn gedachten terug naar onze rondreis in 2002 in Zuid Afrika. Het moment waarop ik voor zijn cel heb gestaan op Robben Island bij Kaapstad waarin hij heel veel jaren had doorgebracht. Dat moment, waarbij ik mijzelf een opdracht gaf…

Nelson Mandela:
“In het echte leven hebben we niet met goden te maken, maar met gewone mensen zoals we zelf zijn, mannen en vrouwen, vol tegenstellingen, die standvastig zijn en wispelturig, sterk en zwak, eerbiedwaardig en eerloos”.

Dat het gedachtegoed van de grootste partijgenoot ter wereld ons aller werk, houding en gedrag mag bezielen is mijn wens voor 2014.

Ik realiseer mij dat dit een kerstkaart overbodig maakt…

Rein Annema

Rein Annema

Woont in Lichtenvoorde Mijn motivatie om actief te zijn in PvdA Oost Gelre: Vanaf de jaren ‘80 ben ik actief lid van de Partij van de Arbeid, omdat ik mij in wil zetten voor een eerlijker verdeling van inkomen, kennis, macht en arbeid. Ik wil dat sterke en sociale ideaal niet alleen met de mond

Meer over Rein Annema