27 juni 2016

Commissieleden geïnstalleerd

Op voorstel van de PvdA-fractie kunnen tegenwoordig ook personen die op de volgende verkiezingslijst worden geplaatst nu al lid worden van de commissie.
De huidige schaduwfractieleden Jos te Molder en Derk Venema zijn op 21 juni benoemd tot leden van de commissies.
Namens bestuur en fractie onze felicitaties.
leden commissie 002