Door op 15 januari 2017

De Stelling van Lokaal Bestuur

Elke maand legt Lokaal Bestuur lokale politici een stelling voor. Deze keer wilde Lokaal Bestuur graag de mening van Richard Klein Tank horen. Hem werd gevraagd te reageren op het volgende:

“De campagne komt er weer aan. Een onvermijdelijke vraag aan de lijsttrekkers daarbij is: ‘Met wie gaat u na de verkiezingen samenwerken?’ Het standaardantwoord ligt ook al klaar: ‘Dat is aan de kiezer.’

Het kan ook anders. Begin jaren zeventig sloten drie progressieve partijen een stembusakkoord en beloofden ze plechtig alleen samen in een kabinet zitting te nemen. Met succes: nadat de drie in 1972 naast het net visten, trad in 1973 (ook destijds vielen regeringen snel) het kabinet Den Uyl aan.

Voor een stembusakkoord is het te laat. Maar als PvdA, GroenLinks en SP voor 15 maart beloven om na de verkiezingen alleen samen in een kabinet te gaan zitten, weet de linkse kiezer, waar hij of zij aan toe is, en kan het hoogst noodzakelijke linkse machtsblok vorm krijgen. De nieuwe PvdA-leider zal daarom toenadering moeten zoeken tot Emile Roemer en Jesse Klaver.

De stelling luidt deze keer: De PvdA stapt na 15 maart alleen in een regering als de SP en GroenLinks dat ook doen.”

De reactie van Richard:

“Maar liefst 86 politieke groeperingen hebben aangekondigd de ambitie te hebben om mee te doen aan de verkiezingen in maart. Gelukkig belanden ze niet allemaal op het stemformulier, maar het  aantal partijen dat om de kiezersgunst dingt is in 2017 groter dan ooit. Het tekent de verdeeldheid in het land. Het zoeken naar verbinding is een wezenlijk uitgangspunt in onze parlementaire democratie. Een linkse coalitie is mooi, maar het exclusieve streven hiernaar kent een groot nadeel. Zodra het electorale droombeeld geen werkelijkheid wordt, verwordt de linkse coalitie automatisch tot een linkse oppositie. En zijn we daar bij gebaat? Ik denk het niet. In verschillende coalities (met partijen die onze rechtstaat respecteren) kan de PvdA betekenisvol zijn voor Nederland.”

Wie volgt met het geven van zijn mening over de Stelling van Lokaal Bestuur?