Door Richard Klein Tank op 27 november 2017

Democratie in Oost Gelre

Democratie is een groot goed. Maar het is geen vanzelfsprekendheid. Landen genoeg in de wereld die op papier democratisch zijn, maar waar vrijheden van burgers ernstig worden ingeperkt. De turbulente ontwikkelingen in Catalonië laten zien dat democratie ook ingewikkeld is, een balanceren tussen zelfbeschikkingsrecht en solidariteit in verbondenheid. Deze Spaanse regio toont ook dat “de” wil van het volk niet bestaat.

Nederland heeft na maanden eindelijk weer een regering. De nipte parlementaire meerderheid vormt een risico, maar ook een kans om het geluid van de oppositie serieus te nemen. En op lokaal niveau zijn we in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar.

Democratie: burgers die zeggenschap hebben over hun eigen bestuur, volksvertegenwoordigers kiezen, betrokken worden bij belangrijke besluitvorming, over individuele burgerrechten beschikken en bescherming genieten tegen diezelfde overheid. Raadsleden uit Vreden keken ervan op dat de publieke tribune in onze raad zo nu en dan behoorlijk gevuld is, voor hen een onbekend fenomeen.

Maar ook hier is betrokkenheid geen vanzelfsprekendheid en is democratie niet eenvoudig. De deceptie over de sportboulevard in Lichtenvoorde illustreert het. En ook hier worstelen we met de vraag of we solidair zijn naar grotere bestuurlijke entiteiten waar we deel van uitmaken zoals de Regio Achterhoek en de provincie Gelderland, of dat we toch stiekem voorrang geven aan ons eigen belang. Het geluid van sommige fracties in deze raad om de Achterhoekse woonagenda, die van grote onderlinge solidariteit getuigt, maar overboord te gooien, getuigt ervan. En ook hier is het belangrijk dat het politieke debat in de raad plaatsvindt, op thema’s wisselende coalities ontstaan en er naar de oppositie wordt geluisterd.

Eerder sprak de raad met professor Pieter Tops over zijn boek: “De Achterkant van Nederland”. Ondermijning van onze samenleving door criminaliteit op het gebied van drugs, mensenhandel, witwassen van zwart geld, dubieuze vastgoedtransacties en dergelijke is niet een praktijk die alleen met de maffia in Italië wordt geassocieerd, of zich beperkt tot Noord-Brabant. Nee, de kans is groot dat buiten het gezichtsveld van velen ook in de Achterhoek en dus ook in onze gemeente Oost Gelre uiteenlopende praktijken bestaan die het daglicht niet kunnen verdragen, en die van grote invloed kunnen zijn op ons allen, in het bijzonder op de jonge generatie.

Om op de titel van deze beschouwingen terug te komen: ondermijning vormt een reëel gevaar voor de democratie in Oost Gelre. En om met de woorden van Tops te spreken: “Het is onze morele plicht om hier als openbaar bestuur wat tegen te doen”.

Algemene Beschouwingen

Richard Klein Tank

Richard Klein Tank

Mijn naam is Richard Klein Tank, 48 jaar, geboren en getogen in Groenlo. Met passie en gedrevenheid zit ik in de gemeenteraad van Oost Gelre, sinds 2010 als fractievoorzitter. Ook ben ik plaatsvervangend voorzitter van de raad. Dat wil zeggen dat ik tijdens een raadsvergadering burgemeester Annette Bronsvoort vervang als zij afwezig is of zelf

Meer over Richard Klein Tank