Door op 7 april 2017

Integriteit en Plan van Aanpak [integriteit van bestuur en ambtenaren, deel 3]

In het Plan van Aanpak stelt Porskamp dat de integriteit de verantwoordelijkheid raakt van de gehele raad en stelt hij een themasessie voor. Dit achten wij een goede zaak om toekomstgericht het gesprek aan te gaan. Dit in vervolg op een vijftal eerdere raadsbijeenkomsten over integriteit in de afgelopen jaren.

Het gesprek aangaan, dat is ook precies wat de PvdA-fractie afgelopen jaar met collega Porskamp heeft geprobeerd, om uit de impasse van zijn raadsvragen te geraken: het gesprek aangaan. Porskamp was daar echter niet toe bereid.

Feit is, dat ook de handelwijze van Porskamp de raad als geheel raakt. En dat terwijl de raad al direct na vertrek van burgemeester Heijman besloot om het begrip “INTEGRITEIT” bovenaan de vereisten in de profielschets voor de nieuwe burgemeester te plaatsen. Het is goed dat de raad opnieuw het gesprek aangaat over integriteit onder leiding van emeritus hoogleraar van den Heuvel, die ons al eerder de spiegel heeft voorgehouden. De toenmalige VVD-fractie had daar moeite mee. Het is goed dat de huidige fractie daar kennelijk nu wel toe bereid is.