Door Peter Baks op 16 juli 2013

Nieuwbouw De Ni-je Veste

De examentijd ligt dit schooljaar al weer achter ons en ook de herexamens zijn al geweest. We hebben als fractie iedere keer opnieuw de indruk dat dit college herexamen wil doen in de plaats van in één keer te slagen. In het raadsvoorstel missen we de achtergronden waarom dit college met voorstellen komt. De Wethouder zegde toe een memo naar de raad te sturen waarin hij uiteen zou zetten hoe het college tot dit raadsvoorstel was gekomen. Nog geen week later hadden we een volledige uiteenzetting over het waarom van de nieuwbouw, en juist dat is de essentie van dit raadsvoorstel. Meer dan geslaagd voor het herexamen. Toch blijft het jammer dat dit college pas met inhoud komt wanneer de commissieleden daarom vragen. We hebben nog een half jaar te gaan en roepen daarom dit college op ieder volgende keer direct met een goed onderbouwd raadsvoorstel te komen.

De essentiële vraag met betrekking tot de Ni-je Veste is: is het verstandig om anno 2013 te besluiten tot de bouw van een nieuwe basisschool in Groenlo, nu we weten dat in de komende acht jaar het aantal schoolgaande kinderen terug zal lopen van 900 naar 600? Veel mensen begrijpen dit niet. Wij denken dat het antwoord op die vraag toch positief kan zijn. Want voor alle katholieke basisscholen geldt dat het oude scholen zijn: de jongste Ni-je Veste Wheme is in 1980 in gebruik genomen.

Duidelijk is dat er binnen 10 jaar een school zal moeten sluiten, maar een duurzaam gebouwd schoolgebouw zal zeker in gebruik blijven. Vraag is vervolgens hoeveel lokalen er dan nu gebouwd moeten worden. Ook de Ni-je Veste Buitenschans laat een afname van kinderen zien, waardoor de acht lokalen over 10 jaar teveel kunnen zijn. Wij gaan er van uit dat het leerlingenaantal door sluiting van een andere school wordt gecompenseerd. Daarom steunen we het collegevoorstel.

Peter Baks

Peter Baks

Woont in Lichtenvoorde Mijn motivatie om in de gemeenteraad van PvdA Oost Gelre te zitten: Mijn motivatie komt voort uit belangstelling voor het Openbaar Bestuur en in het bijzonder voor dat bestuur in de gemeente. Dienstbaarheid aan de burger en nieuwsgierigheid voor het reilen en zeilen in de gemeente Oost Gelre motiveert mij tijd en energie

Meer over Peter Baks