Door op 14 juni 2017

Ontmoetingstuin Hooiland

Wij vinden dit een prima initiatief. Het plan wordt gedragen door de inwoners van de wijk Hooiland (25 nationaliteiten maar liefst), maar ook door verschillende organisaties, scholen, verenigingen enz.

Dat de functie van een wijkgebouw als de Schoppe met de buitenvoorziening in de vorm van een nieuwe ontmoetingstuin een belangrijke rol kan spelen als algemene voorziening in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Participatiewet juichen wij toe. Zeker nu blijkt dat in Lichtenvoorde noord een vergelijkbare voorziening niet meteen voorhanden is.

In de richting van de initiatiefnemers: lof voor de intentie om ook vooral zelf de schouders eronder te zetten en het mede te zoeken in zelfwerkzaamheid en mogelijkheden om ook van anderen bijdragen te ontvangen.

Wij vinden het niet correct dat het college laat voorkomen alsof de besluitvorming nu slechts over een aanvullend krediet gaat. De raad moet ook besluiten over de gehele gemeentelijke bijdrage. En bovendien zou het passender zijn geweest dat te doen bij de Kadernota die de raad onlangs heeft vastgesteld. Merkwaardig dat dit nu zo als een ad-hoc voorstel wordt aangeboden door het college.