Door op 12 maart 2015

PvdA wil vervanging van twee resterende bruggen

Onze gemeenteraadsfractie zet zich in om twee bruggen in Groenlo te vervangen. Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering heeft zij er op aangedrongen om alles in het werk te stellen om de bruggen aan de Ruurloseweg en Eibergseweg te vervangen.

Peter Baks stelde al eerder hierover vragen. Toen werd gevraagd hoe het college denkt om te gaan met het door enkele Groenlose ondernemers uit de recreatieve en horecasector ingediende schriftelijke verzoek om ook de twee resterende bruggen te vernieuwen. In het verzoek werd verzocht de bevaarbaarheid van de stadsgracht te verbeteren.

Toeristische en recreatieve meerwaarde
Onze fractie is van mening dat de vervanging van de twee bruggen bovendien aansluit op de grachtvernieuwingen, die in de afgelopen periode zijn uitgevoerd en binnenkort nog uitgevoerd gaan worden. De gedachte achter het verzoek is dat de toeristische, evenals recreatieve meerwaarde van de investeringen pas echt tot zijn recht komen nadat ook beide laatste bruggen dezelfde metamorfose ondergaan. Onze fractie heeft er vanzelfsprekend begrip voor dat de financiële situatie van de gemeente Oost Gelre noodzaakt tot het maken van keuzes. Maar daar staat tegenover dat het de fractie ontbreekt aan objectieve informatie over de totale investering, die gemoeid is met de vernieuwing van beide bruggen. Het is daarom dat hij het college verzocht, in ieder geval dit voorjaar in het kader van de kadernota 2016, een volledig inzicht te verschaffen in de investering, kapitaalslasten en eventuele subsidiemogelijkheden. Hij staat overigens niet afwijzend tegenover alternatieve wijzen van financiering die een oplossing kan bieden.

College omarmt het pleidooi en komt met een kostenraming en prioriteitenlijstje.
Het college staat volledig achter het pleidooi van Peter Baks en Richard Klein Tank. Maar anderzijds hebben zij te maken met de financiële mogelijkheden en onmogelijkheden. Met de vervanging van de bruggen is een totaal investering van 2,5 miljoen euro gemoeid. Het college zal deze investeringen afwegen en een gemeentelijk prioriteitenlijstje opstellen waarin de investeringen zijn opgenomen. Dat wensenlijstje zal in het voorjaar voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Daarbij zullen de eigen financiële middelen en andere, externe financiële middelen voor het vervangen van de twee Groenlose bruggen opgenomen worden.