Door Peter Baks op 12 juli 2013

Reactie op de Jaarrekening 2012: Bijstand

Eén van de redenen van het rekeningoverschot van 4 miljoen euro is, dat het college fors minder heeft uitgegeven aan bijzondere bijstand. Strenger aan de poort, zo heet het, maar het betekent feitelijk dat minder mensen een beroep hebben kunnen doen op een financiële ondersteuning voor bijzondere situaties. En dat terwijl werkloosheid, armoede, vooral ook in gezinnen met kinderen, in tijden van crisis alleen maar toenemen. Moeten we dan blij zijn dat Oost Gelre 300.000 euro minder heeft uitgegeven, in de wetenschap dat we na alle stimuleringsacties van afgelopen jaren nog steeds een groep mensen die wel recht heeft, niet weten te bereiken? De PvdA deelt die blijdschap niet.

Peter Baks

Peter Baks

Woont in Lichtenvoorde Mijn motivatie om in de gemeenteraad van PvdA Oost Gelre te zitten: Mijn motivatie komt voort uit belangstelling voor het Openbaar Bestuur en in het bijzonder voor dat bestuur in de gemeente. Dienstbaarheid aan de burger en nieuwsgierigheid voor het reilen en zeilen in de gemeente Oost Gelre motiveert mij tijd en energie

Meer over Peter Baks