Door Richard Klein Tank op 12 juli 2013

Reactie op de Jaarrekening en het Jaarverslag 2012

2012 ligt achter ons. Het college blikt in het jaarverslag genoegzaam terug, en laat niet na om zich in de persoonlijke verhalen van wethouders eens flink op de borst te kloppen. Een successtory, dat was 2012 voor alle collegeleden, ondanks de bezuinigingen en de recessie. En wat zijn ze trots dat ze dit allemaal hebben mogen realiseren en faciliteren. Tsjonge jonge: het lijkt wel of de verkiezingscampagne al is begonnen voor de mannen achter ons. Het valt ook niet mee om zelfreflectie goed toe te passen. Maar geen nood, ons democratische bestel heeft hier iets op gevonden. Een instantie die helpt om je de spiegel voor te houden; die niet te beroerd is om de nuance aan te brengen en het tegenlicht te laten schijnen. Een oppositiepartij is er daar één van. De PvdA-fractie helpt het college graag om die spiegel voor te houden, de nuance toe te voegen en de kritische noot te plaatsen.
Feit is dat de mensen in de Oost-Gelrese samenleving in 2012 veel initiatieven hebben genomen en dat de gemeente daar in een aantal gevallen ook een goede bijdrage aan heeft geleverd. Dat kunnen we lezen in de jaarstukken. Dank aan ieder die daar zijn of haar bijdrage aan heeft geleverd. De PvdA-fractie wil het hebben over de dingen die daar niet in staan. De fouten, mislukkingen, zaken waar mensen zich aan hebben geërgerd in 2012, die het beeld (het spiegelbeeld) wat nuanceren. Onze reactie lees je terug in de afzonderlijke stukjes over de onderwerpen die we ter sprake brachten.

Richard Klein Tank

Richard Klein Tank

Mijn naam is Richard Klein Tank, 48 jaar, geboren en getogen in Groenlo. Met passie en gedrevenheid zit ik in de gemeenteraad van Oost Gelre, sinds 2010 als fractievoorzitter. Ook ben ik plaatsvervangend voorzitter van de raad. Dat wil zeggen dat ik tijdens een raadsvergadering burgemeester Annette Bronsvoort vervang als zij afwezig is of zelf

Meer over Richard Klein Tank