Door Peter Baks op 12 juli 2013

Terugblik op de kanteling van de WMO

In 2012 hebben we de kanteling gerealiseerd, zo merkt wethouder Wentink triomfantelijk op. We hebben de Kanteling op een zorgvuldige manier doorgevoerd en de kosten beheersbaar gemaakt. De PvdA gaat ervan uit dat de kanteling een fundamentele verandering in benadering is, die we goed moeten evalueren om te zien welke gevolgen deze heeft. Dat eerst gekeken wordt naar wat mensen zelf kunnen en hun sociale omgeving, is goed, maar hoe pakt dit in praktijk uit? Is er een evaluatie in samenwerking met de WMO-raad gemaakt, waaruit ook goed blijkt wat dit betekent voor de mensen?

Peter Baks

Peter Baks

Woont in Lichtenvoorde Mijn motivatie om in de gemeenteraad van PvdA Oost Gelre te zitten: Mijn motivatie komt voort uit belangstelling voor het Openbaar Bestuur en in het bijzonder voor dat bestuur in de gemeente. Dienstbaarheid aan de burger en nieuwsgierigheid voor het reilen en zeilen in de gemeente Oost Gelre motiveert mij tijd en energie

Meer over Peter Baks