27 december 2017

Verduurzaming woningen Herman Harmsenstraat te Lichtenvoorde

Wij zijn verheugd dat ProWonen heeft besloten deze woningen grootschalig te gaan verduurzamen. De voordelen van het aanpakken van het gehele huizenblok waar het aankomt op het beter isoleren zijn duidelijk. Wij als fractie van de PvdA achten maatregelen als deze, waarbij op grotere schaal huizen geïsoleerd worden, van groot belang voor de doelstelling om een energie neutrale gemeente te worden. Des te beter dat er meteen asbest wordt verwijderd. Wij vinden het legitiem dat de gemeente hier een financiële bijdrage aan levert.

De zorg van andere fracties in deze Raad dat dit mogelijk een precedent schept delen wij niet. Mocht dit namelijk tot meer initiatieven leiden dan juichen we dat niet alleen toe. Wij zijn bereid daar opnieuw in bij te dragen. We krijgen daarmee ook het vertrouwen een beetje terug dat wij in 2030 energieneutraal zullen zijn. Het zijn voorbeeldprojecten als deze die een belangrijke rol spelen om de grote duurzaamheidsbeweging bij particuliere woningen op gang te krijgen.