Door Peter Baks op 5 augustus 2014

Vragen over de gang van zaken rond de SOL Sisters

Begin van dit jaar vroeg de PvdA fractie voor het eerst aandacht in de raad voor de huisvestingskwestie van de SOL Sisters in Lichtenvoorde. Het conflict tussen de Stichting Ontwikkelingswerk Lichtenvoorde (SOL) en de gemeente Oost Gelre heeft de afgelopen tijd de nodige aandacht gekregen.

Tijdens de commissie Ruimte en Wonen van dinsdag 1 juli jl. maakte wethouder van Uem gebruik van de actieve informatieplicht door te berichten dat er drie mediationgesprekken waren geweest met de SOL Sisters. Zonder inhoudelijk hierover iets te melden, sloot hij de mededeling af met de opmerking dat er een interne verbouwing plaatsvindt die het niet noodzakelijk maakt een bouwvergunning aan te vragen. “De SOL Sisters zien af van nieuwbouw”, was de verrassende boodschap. Daarmee zette de wethouder de commissie op het verkeerde been, door te suggereren, dat het conflict ten einde was gekomen.

Bij navraag bij de SOL Sisters, een week later, zijn we nog steeds verrast echter nu zeer onaangenaam. Het blijkt, dat het conflict helemaal niet is opgelost. De SOL Sisters geven echter de strijd op. “Hier valt niet tegen op te boksen” zeggen ze tegen ons! Dat brengt ons tot de volgende vragen:

“Hebben alle gesprekken inclusief de mediationgesprekken de afgelopen anderhalf jaar de volle winst voor het college en niets voor de SOL Sisters opgeleverd?” Immers het planologische recht om het bestaande houten gebouw te mogen vernieuwen had men bij de start anderhalf jaar geleden ook al. Dat valt dus niet als een compromis te betitelen.

Deelt het college de opvatting van de PvdA fractie, dat de wijze waarop het college met dit conflict is omgegaan niet past in haar motto “Op eigen kracht; samen duurzaam vooruit”? Want: van ‘samen’ een compromis bereiken is geen sprake. Van een ‘duurzame’ oplossing die de dames weer een huisvesting biedt voor 25 jaar is geen sprake. En de SOL Sisters zijn niet ‘vooruit’ geholpen.

Waarom legt het college niet het verzoek tot een bestemmingswijziging, die nieuwbouw op de huidige locatie mogelijk maakt, voor aan de gemeenteraad, zodat de planologische beslissing door de raad genomen kan worden in plaats van slechts door het college?

Zijn er voldoende alternatieven besproken: Bijvoorbeeld: “Waarom is een vleugel van Den Diek in volledig eigen beheer van de SOL Sisters niet mogelijk?”

Daarnaast staat De Brede School “De Kei” gedeeltelijk leeg. Is dat geen optie voor de SOL Sisters? Deze optie zou hen weer terug brengen naar hun oorspronkelijke plek aan de Varsseveldseweg, waar ze jaren geleden begonnen met hun belangrijke werk.

Namens de Partij van de Arbeidfractie,

Peter Baks

Peter Baks

Peter Baks

Woont in Lichtenvoorde Mijn motivatie om in de gemeenteraad van PvdA Oost Gelre te zitten: Mijn motivatie komt voort uit belangstelling voor het Openbaar Bestuur en in het bijzonder voor dat bestuur in de gemeente. Dienstbaarheid aan de burger en nieuwsgierigheid voor het reilen en zeilen in de gemeente Oost Gelre motiveert mij tijd en energie

Meer over Peter Baks