Door Rein Annema op 27 juli 2013

Wat ons betreft: zorgcoöperaties Oost Gelre ja!

We omarmen de gedachte om op te richten zorgcoöperaties door de gemeenten te ondersteunen. Dit onderwerp wordt dan ook in ons verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad in maart 2014 opgenomen.

Uit onderzoek is komen vast te staan dat de 40% korting op de rijksvergoeding WMO voor huishoudelijke hulp vanaf 1-1-2015 kan worden opgevangen door burgerinitiatieven tot oprichting en instandhouding van zorgcoöperaties. Dat is mogelijk omdat daardoor sprake is van een drastische beperking van de huidige overhead van zorgaanbieders en van de bureaucratie bij de uitvoering van de WMO door gemeenten. Daarnaast is een geringe beperking van de zorgkosten mogelijk door de keuzevrijheid van WMO-cliënten en de beslissing over de uitvoering van de hulp in handen van WMO-cliënten (= leden coöperatie) te leggen.

Er is wel een aantal aandachtspunten. Zo moet de invoering van zorgcoöperaties “van onder af” gebeuren; de mensen in dorpen en wijken moeten zelf, via een burgerinitiatief, aangeven dat een zorgcoöperatie een goede zaak is. Het zijn die vrijwilligers die een zorgcoöperatie tot een succes maken; alleen zij kunnen het initiatief nemen. Daarnaast dient de gemeente deze burgerinitiatieven te ondersteunen. Hier past geen regiefunctie of een stimulerende rol van de gemeente bij. Ook kunnen de op te richten zorgcoöperaties alleen functioneren met behoud van het huidige niveau van zorg als de gemeente het totale budget, inclusief de ambtelijke uren (bureaucratie), doorsluist naar de zorgcoöperaties. Ook moeten de zorgcoöperaties niet te groot worden, anders ontstaan weer hogere overheadkosten en valt de besparing fors lager uit. Een mooi aantal zou 75 tot 100 WMO-cliënten per zorgcoöperatie zijn. Het werkterrein van de coöperatie zou dan kunnen samenvallen met een van de kleinere dorpen of met een wijk in de grotere plaatsen van onze gemeente.

Informatie van anderen
Het onderzoek kon worden uitgevoerd in regionaal verband, in samenwerking met de inmiddels opererende zorgcoöperatie Bronckhorst en initiatiefnemers in Gaanderen en Ulft. Er is veel kennis op het gebied van de zorgcoöperaties opgedaan via de al bestaande zorgcoöperaties Hoogeloon en Laarbeek. Een presentatie van de voorstellen is hier te downloaden: Zorgcoöperaties Oost Gelre 22-7-2013

Initiatief in onze gemeente
In Mariënvelde wordt geprobeerd een zorgcoöperatie van de grond te tillen. Misschien dat dat voor andere inwoners in de kerkdorpen in Oost Gelre en delen van Groenlo en Lichtenvoorde ook leidt tot een team van enthousiaste initiatiefnemers. Wellicht kan dan een olievlekwerking ontstaan en herleeft de solidariteit en de menselijke maat in de zorg in heel Oost Gelre: een staaltje van Noaberschap!

Rein presentatie zorgcoöperaties juli 2013

Rein Annema

Rein Annema

Woont in Lichtenvoorde Mijn motivatie om actief te zijn in PvdA Oost Gelre: Vanaf de jaren ‘80 ben ik actief lid van de Partij van de Arbeid, omdat ik mij in wil zetten voor een eerlijker verdeling van inkomen, kennis, macht en arbeid. Ik wil dat sterke en sociale ideaal niet alleen met de mond

Meer over Rein Annema