Aan de Strijders

De tekst van ‘Aan de strijders’:

O strijders, die uw liefd’en leven,
Uw kracht, uw geest en heldenmoed
Aan heel de mensheid hebt gegeven,
U brengen wij een broedergroet.
In ’t hooploos donker, nooit verbroken,
Waar wij verkwijnden, geest verlamd,
Hebt gij het licht voor ons ontstoken,
Waarbij ons nieuwe moed ontvlamt.

Wij volgen U, O dapp’re strijders,
Met levenslust en stervensmoed.
Aaneengesloten als belijders
der Leer: “dat eendracht winnen doet”.
En gaat g’ons moedig voor ten zege,
Dan heffen w’onze kind’ren hoog.
Heil U! De toekomst lacht U tegen!
De dag der vrijheid rijst omhoog.

 

En hier kun je dit lied beluisteren.


 

Historie PvdA

Inleiding

De Oprichting

De Drie Partijen

Bijzonderheden over de regeringen met de PvdA

Drees

Den Uyl

Kok

Tekst en muziek van ‘Aan de Strijders’