Drees

GESCHIEDENIS PVDA Drees-001

Willem Drees, die 102 werd, was minister-president van Nederland van 1948 tot 1958, en wordt door veel mensen beschouwd als een van de belangrijkste naoorlogse Nederlandse politici. Onder zijn leiding vonden zowel de dekolonisatie van Nederlands-Indië als de wederopbouw van Nederland plaats. Drees was een overtuigd sociaaldemocraat en zeer pragmatisch ingesteld.

Drees genoot een populariteit die de partijpolitieke grenzen overschreed en hij kreeg de bijnaam Vadertje Drees. Hij was de initiator van diverse sociale wetten. Als minister van Sociale Zaken in het kabinet Schermerhorn (eveneens een PvdA’er), legde hij al in 1947 met de Noodwet Ouderdoms-voorziening de grondslag van sociale wetgevingen. Vandaar ook de uitdrukking: “Hij trekt van Drees”. Tien jaar later loodste minister Ko Suurhoff zijn Algemene Ouderdomswet door het parlement. Deze verschilde sterk van de Noodwet. Voor de uitkeringen volgens de Noodwet had niemand premies betaald. Het was in feite het door de Bond voor Staatspensionering bepleite staatspensioen, zoals de SDAP dat eerder ook zo zag, betaald uit de belastingen. Voor de AOW moet ieder premies afdragen. Iedere Nederlander die via de belasting premie heeft betaald, had tot voor kort vanaf zijn 65e jaar recht op een AOW-uitkering.

Drees werd een vurig aanhanger van de sociaaldemocratie nadat hij in 1902 in Amsterdam de viering van de verkiezingsoverwinning van Troelstra in Amsterdam had bijgewoond. Zijn hele verdere leven zou hij, ondanks wat punten van kritiek, Troelstra blijven bewonderen. Hij werd gekscherend wel eens de wethouder van Nederland genoemd. Hij zou een prima bestuurder zijn, een beetje een wethouder, zonder visie of ideeën. Hij zelf ervoer die titel als een geuzennaam.
Onder zijn leiding werd tot twee maal toe geprobeerd de onafhankelijkheidsstrijd in Indonesië onder de noemer “politionele acties” te verijdelen. Het gaf veel commotie, ook binnen zijn eigen partij. Andere functies die hij bekleedde:

  • Stenograaf bij de Gemeenteraad van Amsterdam en later bij de Tweede Kamer
  • Voorzitter van de SDAP, afdeling Den Haag en lid van het partijbestuur.
  • Lid van de gemeenteraad van Den Haag en wethouder van Sociale Zaken en later wethouder van Financiën en Openbare Werken.
  • Lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland.
  • Lid van de Tweede Kamer, waarvan 1 jaar fractievoorzitter.
  • Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Drees gijzelaar in Buchenwald. Hij was lid van het College van Vertrouwensmannen, dat het formele gezag in bevrijd Nederland zou uitoefenen tot de terugkeer van de regering.

 


 

Historie PvdA

Inleiding

De Oprichting

De Drie Partijen

Bijzonderheden over de regeringen met de PvdA

Drees

Den Uyl

Kok

Tekst en muziek van ‘Aan de Strijders’