Door op 4 november 2016

[AB] Voorbeeld 1: Voedselbank en armoede – “Omarmen”

De PvdA-fractie heeft twee weken geleden een werkbezoek gebracht aan de voedselbank Oost Achterhoek. Indrukwekkend om te zien hoe professioneel een organisatie die geheel op vrijwilligers draait een belangrijke ondersteuning biedt voor de meest kwetsbaren in onze samenleving:

mensen die door welke omstandigheden dan ook in een situatie terecht zijn gekomen waarin ze onder het bestaansminimum (en lager dan bijstandsniveau) moeten leven en in de week slechts 30 of 40 euro leefgeld hebben, voor wie een voedselpakket met elementaire voeding om een gezin enkele dagen mee te kunnen voeden, een zeer belangrijke voorziening is.

Wat ons trof in het gesprek met het bestuur van de voedselbank en tijdens de rondleiding op vrijdagmiddag, wanneer het er hectisch aan toe gaat in het distributiecentrum aan de Mercatorstraat in Lichtenvoorde van waaruit maar liefst 12 uitgiftepunten worden bevoorraad, was de gedrevenheid van de mensen. De inschatting bij de voedselbank is, dat ondanks de voorzichtige economische opleving, de groep groter is dan nu via onder meer sociale dienst en schuldhulpverlening bereikt wordt.

De PvdA roept het college op om de ondersteuning aan de voedselbank Oost-Achterhoek te verhogen. Want die bijdrage is erg summier en staat niet in verhouding tot de maatschappelijke bate. Het aantal voedselpakketten dat door de voedselbank wekelijks wordt uitgegeven (Oost Gelre: 60) is sinds 2010 fors gegroeid terwijl de gemeentelijke bijdrage ongewijzigd is gebleven. De jaarlijkse gemeentelijke bijdrage bedraagt nog geen 5000 euro, omgerekend nog geen anderhalve euro per voedselpakket. Vanuit het maatschappelijk belang van de continuïteit van de voedselbank als voorziening pleiten wij voor een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Maar ook een bijdrage om bijvoorbeeld in zonne-energie te kunnen investeren, vrieskisten vreten immers stroom, zou passend kunnen zijn. In dit verband vragen wij het college ook hoe zij een goede invulling denkt te geven aan de extra middelen die het Rijk beschikbaar stelt (landelijk 100 miljoen euro) om armoede onder kinderen tegen te gaan.

Naschrift: inmiddels is besloten de gemeentelijke bijdrage aan de voedselbank te verhogen.