10 november 2018

Beknopt jaarverslag periode 2017-2018 Ombudsteam Oost Gelre

Dit jaarverslag staat in het teken van aanpassingen die leiden tot een groter netwerk en verbreding van de dienstverlening.

We hebben onze activiteiten verbreed o.a. door intensivering van de contacten met SDOA op het punt van de bijzondere bijstand en het bij elkaar brengen van nieuwkomers en de “gewone” bijstandsgerechtigden. Ook zijn er nu contacten met de buurtregisseur. Daarnaast was er contact met de wijkagent bij geestelijke nood.

Ook kunnen we nu verwijzen naar de formulierenbrigade in Groenlo en Lichtenvoorde voor mensen die de weg in de bureaucratie kwijt zijn geraakt.

We hebben de fractie van de PvdA gevoed met o.a. de intensivering van de gelden voor armoedebestrijding bij kinderen (de Kleinsma-gelden) en de invoering van de schuldenrechter bij gemeenten.

Het is voor mensen niet altijd duidelijk wat het werk van het ombudsteam inhoudt. We hebben daarom de herkenbaarheid vergroot door middel van een nieuwe facebook-pagina en het drukken en uitdelen van flyers. Ook is in sommige gevallen verwezen naar de afzonderlijke ombudsteam-bladzijde op de website van de afdeling.

We hebben connecties met het landelijk ombudsteam van de PvdA in den Haag  en onze individuele contacten met andere ombudsteams via de sociale media.

Onze bereikbaarheid is vergroot door de invoering van een open spreekuur op donderdagmiddagen in Lichtenvoorde en een nieuw centraal telefoonnummer, waardoor kon worden bespaard op de telefoonkosten. Daarmee konden – bijna binnen hetzelfde budget – advertentiekosten in de Elna en de Groenlose Gids en drukkosten worden betaald.

Samenwerking met hulporganisaties gaf een doorverwijsfunctie waardoor met meer contacten/een groter netwerk een betere dienstverlening kon worden bereikt. We denken hierbij aan de contacten via de taalcursussen en contacten met de voedselbank.

Recent hebben we via een persbericht en een item op de website aan de rekeninghouder van de ING medegedeeld dat men ondersteuning van het ombudsteam kan krijgen bij het overstappen van deze bank naar een betere bank. Dit alles vanwege de witwasaffaire bij de ING. Er zijn ook contacten gelegd met de plaatselijke Regiobank als alternatief, naast de ASNBank, die beide een onderdeel zijn van de Volksbank.

Al met al een jaar om met plezier op terug te kijken.