20 november 2018

De Laarberg en milieu

Op de Laarberg is een nieuw toekomstgericht brandstofverkooppunt in aanbouw, dat het plan heeft een waterstoftankstation te realiseren. Geweldig: dit moeten we aangrijpen om rijden op waterstof te propageren. Leaserijders: weg met die diesel, en stap over op waterstof. Past toch prima in de green&smart industry campus.

Wij hebben hierover een motie ingediend en die is unaniem aangenomen.