Sport

Onze verenigingen zijn van groot belang voor de leefbaarheid en de onderlinge binding. Wij zetten in op voldoende en kwalitatief goede faciliteiten voor het kunnen beoefenen van sport. We bevorderen de deelname van kinderen aan sport van niet-draagkrachtige ouders.

Onze verenigingen zijn van groot belang voor de leefbaarheid en de onderlinge binding.

Wij zetten in op voldoende en kwalitatief goede faciliteiten voor het kunnen beoefenen van sport. De sportcomplexen zijn goed onderhouden.

We bevorderen de deelname van kinderen aan sport van niet-draagkrachtige ouders (minder dan 130% van het wettelijk sociaal minimum) middels het kindpakket.

Actieve sportbeoefening is ook mogelijk voor mensen met een beperking.

Wij vergroten het gebruik van voorzieningen door deze multifunctioneel te maken. We stimuleren het gezamenlijk gebruik van voorzieningen en parken. Bij de inrichting van de publieke ruimte houden we hier rekening mee.

Sport en bewegen begint al op vroege leeftijd. Sport moet toegankelijk zijn voor alle kinderen. Elke wijk kent voldoende speelplekken.

Elk kind moet leren zwemmen. Als dit niet door de ouders wordt geregeld, dan kan dit via het kindpakket, zodat alle kinderen tussen de 6 tot 12 jaar een A en B zwemdiploma halen.