Kinderen

Kinderen krijgen de kans om hun talenten te ontplooien, ongeacht hun afkomst of achtergrond. Daarom zetten we in op kwalitatief goed onderwijs, goede opvang, sportvoorzieningen, kindzorg en op een jeugd die niet beheerst wordt door (materiële) zorgen.

Kinderen krijgen de kans om hun talenten te ontplooien, ongeacht hun afkomst of achtergrond. Daarom zetten we in op kwalitatief goed onderwijs, goede opvang, sportvoorzieningen, kindzorg en op een jeugd die niet beheerst wordt door (materiële) zorgen.

Wij maken ons zorgen om kinderen die opgroeien in armoede. Afkomst en achtergrond lijken steeds  meer de kansen in het leven te bepalen. Eén op de negen kinderen groeit op in armoede. Dat zijn in Nederland maar liefst 421.000 kinderen. Voor de PvdA is dit onaanvaardbaar.

Wij vinden dat binnen de jeugdzorg het kind, het gezin en de  persoonlijke omgeving het uitgangspunt van de hulp of ondersteuning moet zijn. Ouders hebben daar idealiter de regie in.