20 november 2018

Algemeen beleid bij verandering

Hoe zal onze samenleving in Oost Gelre zich ontwikkelen in de loop van deze eeuw? Verandering van het klimaat maakt dat het actief werken aan klimaatadaptatie door gemeenten noodzakelijk is. Tegenwoordig weten we dat de uitdaging om water vast te houden in lange periodes van droogte minstens zo belangrijk is als het tegengaan van wateroverlast. Hoe klimaatproof is Oost Gelre eigenlijk? En welke impact heeft de klimaatverandering op onze landbouw, de natuur, volksgezondheid en woningen? En op recreatie en toerisme? Dan is er een reeks transities en transformaties ontstaan of in gang gezet, die ons leven in vergaande mate zal gaan beïnvloeden. De transformatie in het sociaal domein, de transitie in de energieconsumptie en -productie, de transformatie in de landbouw, om maar eens drie grote te noemen. Ook hier is de vraag: ‘wat overkomt ons?’ Welke invloed hebben we als mens en als gemeente? Hebben we überhaupt invloed op deze veranderingen en zo ja wat is dan de gewenste richting?